Ochrana osobních údajů

ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ahoj přátelé. Řídíme se zdravým rozumem a čistým srdcem, přesto žijeme v právním státě a je nutné vše vydefinovat níže. Pokud však budete mít jakékoliv otázky, pište nám jednoduše rovnou na jste@mujterapeut.cz kde spolu vše zvládneme a to v pohodě :)

KDO JSME A KDE NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT

Obchodník a správce údajů ALYS UNIVERSE LTD, Certificate: 12207968, Registered Adress & Office: 52 Grosvenor Gardens, NWMS CENTER, Office 514, 5th Floor, Belgravia, London, SW1W 0AU, United Kingdom, pro prodej zboží a služeb prostřednictvím on-line obchodů umístěných na internetových adresách www.ALYSUNIVERSE.com, www.MyAstralBody.com, www.ruleroftheforce.com, www.laskyplnysvet.cz, www.vladcesily.cz, www.astralnicestovani.cz , www.tvorsvujsvet.cz, www.mujterapeut.cz a další.

Pro on-line komunikaci, vyřizování reklamace i jen pohodovému popovídání používáme email adrese: jste@mujterapeut.cz

Zpracováváme v rámci poskytnutí plnění ze smlouvy Vaše osobní údaje, které u nás zahrnují především email, někdy přezdívku, jméno, příjmení, adresu a další detaily, které jsme si navzájem řekli nebo napsali. Tento souhlas můžete odvolat, nejlépe skrze zaslání požadavku na email office@alysuniverse.com

V případě, že ochrana osobních údajů či obchodní podmínky jsou uvedeny i v jiném než anglickém jazyce, kupující bere na vědomí, že se jedná pouze o informativní překlad a v případě jakýchkoliv nesrovnalostí bude mít vždy přednost její anglické znění.

Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů). Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.

PROHLAŠUJEME

Prohlašujeme,  že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

Budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu. Že plníme dle GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů a umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

ROZSAH OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ÚČELY ZPRACOVÁNÍ

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů): 

Poskytování služeb a plnění smlouvy
vaše osobní údaje v rozsahu: fakturační údaje, e-mail, telefon, případně korespondenční adresu a jiné, nezbytně potřebné k plnění smlouvy.

Vedení účetnictví
Jste-li  zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů. 

Marketing - jako zasílání newsletterů, atd, …
Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte využíváme za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají. Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu.

Pokud narazíme na zajímavou tvorbu někoho dalšího, rádi vás na jeho práci v e-mailu doporučíme. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Fotografie a video záznamy ze seminářů
Na některých našich online i živých akcích - školeních, seminářích, videokonferencích… pořizujeme fotografickou dokumentaci či video záznam. Fotografie používáme v propagačních materiálech, především na webu. Video záznam slouží účastníkům online kurzu ke zhlédnutí. U těchto materiálů nikdy nenajdete jména účastníků, jedině pokud by se jednalo o referenci a to na základě souhlasu. Pokud byste na záznamech nechtěli být, dejte nám vědět na našich kontaktních údajích před pořádáním živé akce.

Zápisy
Od počátku naší spolupráce zpracováváme informace o vás které slouží pro efektivní navedení na řešení vaší situace, či o skutcích, které potřebujete přinést do života. Ať jde o prvotní emailovou komunikaci, telefonát, důvod objednání na terapii, při setkání s s námi, či zakončovací upravený zápis z terapií, který vám dodáváme v psané nebo elektronické podobě.

Doba uchovávání informací
Vzhledem k tomu, že jsme spolu v hlubokém mentálním soustředění, které často na sebe navazuje a to i po mnoho letech, pak vaše osobní údaje, pokud to lze, uchováváme po neomezeně dlouhou dobu, jednoduše, abychom vždy před vaší návštěvou byli v obraze a věděli jsme, jaké pokroky se stali a kam můžeme dále spolu jít.  Pokud nám dáte vědět, že nechcete uchovávat vaše osobní údaje, nebo pokud to nelze, pak si vaše osobní údaje ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

COOKIES

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.

Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači v internetovém prohlížeči zakázat.

ZABEZPEČENÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je jako kdyby byli naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM OSOBÁM

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů. Většinu zpracovatelských operací zvládáme sami a nepotřebujeme k nim třetí strany.

Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR.

Jsou to poskytovatelé následujících platforem a služeb:
Facebook - FB pixel
Google - Google Analytics
Seznam - Sklik
Sendgrid - odesílatel emailů
a jiné…

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme vám však, že v takovém případě při výběru, budeme na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

PŘEDÁVÁNÍ DAT MIMO EVROPSKOU UNII

Data zpracováváme v Evropské unii a v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: office@alysuniverse.com

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránku se zásadami zpracování osobních údajů. Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč. Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování.

Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na výmaz (být zapomenut)
Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní. V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasíláme jste-li náš zákazník na základě našeho oprávněného zájmu.

Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

MLČENLIVOST

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

SOUHLASÍM SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

poskytnutý v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, popř. zákonem, který jej do budoucna nahradí (dále jen „Zákon“)

tímto jako zájemce/-kyně o služby/klient poskytuji Společnosti jako správci souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely nabídky a poskytování služeb Společnosti spočívajících zejména, ne však výlučně, ve všech oborech jejího podnikání uvedených na jejích web stránkách (dále jen „Služby“).

Souhlasím s tím, aby mé osobní údaje (v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly, pohlaví, trvalé bydliště, přechodné bydliště, datum narození, rodné číslo, druh a číslo průkazu totožnosti, fotografie/podobizna, telefonní číslo, e-mailová adresa, preference ve vztahu k nabízeným či poskytovaným Službám i jiné, …) byly zpracovány Společností za účelem činění nabídek a poskytování Služeb Společnosti a aby byly dále zpracovávány a uchovávány Společností za účelem poskytování Služeb a činění případných dalších budoucích nabídek Služeb Společnosti.

Souhlasím a beru na vědomí, že kontaktním údajem Společnosti je e-mailová adresa office@alysuniverse.com. Společnost nemá pověřence pro ochranu osobních údajů, neboť nesplňuje podmínky, za nichž Nařízení jeho jmenování Společností požaduje.

Souhlasím a beru na vědomí, že v případě, pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení Společností uchovávaných osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro má práva a svobody, Společnost mě o takovém porušení vyrozumí bez zbytečného odkladu.

Souhlasím, beru na vědomí a potvrzuji, že jsem byl Společností poučen o všech právech, která mi v souvislosti se zpracováním osobních údajů vyplývají z Nařízení a Zákona.

PRÁVNÍ PŘÍSLUŠNOST (JURISDICTION)

Tyto podmínky se řídí právním řádem Anglie a Walesu. Návštěvník i kupující bere na vědomí, že veškeré produkty a služby distribuované prostřednictvím našich webových stránek objednává ve Spojeném království.

Tento souhlas uděluji na dobu neomezenou. Toto aktuální znění je platné a účinné od 1.1. 2020.

DĚKUJEME

A nyní… musíme opravdu říci že vám děkujeme, přátelé, že jdeme společně a vše zvládneme. Jistě nám kdykoliv pište na emailovou adresu office@alysuniverse.com

Těšíme se na další setkávání s vámi a děkujeme, že spolu tvoříme lepší svět :)